Dat is relevant omdat overstromingen kunnen leiden tot ernstige verstoring van logistieke processen en van fragiele productielocaties. Dit zijn meestal fabrieken, waar bijvoorbeeld telefoons, auto’s of andere gebruiksgoederen worden geproduceerd waarvan we grotendeels afhankelijk zijn geworden. Ook zijn daar honderden, zo niet duizenden toeleveranciers bij betrokken die verschillende onderdelen leveren.
Bij Deltares hebben we een enorme hoeveelheid data tot onze beschikking en tientallen jaren expertise in het leveren van verwachtingen. Die verbeteren we doorlopend door er allerlei technieken aan toe te voegen en ze inzichtelijker te maken.

Onze data is beschikbaar voor iedereen die beslissingen baseert op verwachtingen. Het is ook mogelijk deze data te integreren in bestaande systemen voor risicoanalyse.

Overstromingen ontwrichten de samenleving, tijdig handelen essentieel

Nauwkeurige verwachtingen zijn noodzakelijk omdat de economische en maatschappelijke gevolgen van een overstroomd fabrieksterrein dat niet (meer) bruikbaar is, ontwrichtend zijn. Zo bracht een grote overstroming in Thailand in 2011 wereldwijd een tekort – en daarmee hoge prijzen - aan harde schijven met zich mee. Een overstroming in het Amerikaanse Missisippi in 1993 verwoestte graanoogsten waardoor de graanprijs wereldwijd omhoog ging.

Ook toeleveranciers komen in de knel, want overstromingen kunnen effect hebben op de hele logistieke keten. Bijvoorbeeld omdat transportverbindingen als wegen en bruggen onder water zijn gelopen of weggeslagen. Dichter bij huis, leidde de hoge waterstand van de Maas in 2021 tot schrijnende situaties; mensen moesten geëvacueerd worden uit dorpen en dijken verzwaard. Goede transportverbindingen zijn dan cruciaal.

Vooraf weten wat voor gevaar er dreigt van extreme weersomstandigheden, maakt dat eigenaren van fabrieken of de toeleverancierstijdelijk kunnen uitwijken naar een andere fabriek, een andere leverancier in kunnen schakelen, een extra voorraad kunnen aanleggen van een leverancier die in een crisisgebied zit, en andere passende maatregelen kunnen nemen.

We breiden onze datadienst uit met verwachtingen voor droogte. Een Global Drought Forecasting Service is in de maak. We gaan dan kijken naar wat er gebeurt op akkers en met de grondwaterreservoirs. In tegenstelling tot River Forecasting, zeg maar alles wat juist buiten de rivierbedding gebeurt.

Jan Verkade

Deze pagina delen.