Risico's begrijpen

Deltares heeft in 2021 gewerkt aan de diagnose van verschillende impactvolle gevallen die de bovengenoemde aspecten dragen. Een van die gevallen is de bouwwerkzaamheden aan het kanaal Almelo - De Haandrik die resulteerden in schademeldingen door eigenaren van meer dan 400 naburige panden. Deltares heeft in opdracht van de provincie Overijssel onderzoek gedaan naar de oorzaak van deze schade. Ook Rijkswaterstaat heeft in het verleden grondwater gerelateerde schade ondervonden. De projecten 'Risicotoolbox Grondwater' en 'Meten Grondwaterstroming' richten zich op betere hydrogeologische kennis om onverwachte gebeurtenissen te voorkomen. Deze projecten maken deel uit van een grotere kennisagenda die de toegenomen aandacht van Rijkswaterstaat voor grondwater gerelateerde risico's vertegenwoordigt.

Beheer van kademuren in historische stadscentra

In september 2020 stortte een kademuur naast een gebouw in, beide gedateerd 1870, langs de Grimburgwal in Amsterdam. Deltares heeft bijgedragen aan een forensisch onderzoek om de factoren te bepalen die hebben bijgedragen aan de instorting. Het onderzoek was erop gericht om van deze gebeurtenis te leren en soortgelijke fouten te voorkomen. Ondertussen ontwikkelde Deltares probabilistische beoordelingen om beter om te gaan met onzekerheden voor historische kademuren. Onze methoden zijn door de gemeente Amsterdam gebruikt om risico's te verminderen, prioriteit te geven aan vervangingen en de levensduur van activa te verlengen.

Veilig ondergronds bouwen

Samen met vele partners uit de industrie werkt Deltares aan de ondergrondse aanleg van elektriciteitskabels en heatpipes. Deze pijpleidingen worden vaak geïnstalleerd op gevaarlijke locaties in steden en in de buurt van andere infrastructuur. Dit vraagt om nauwkeurige sleufloze technieken. Deltares ontwikkelt en valideert deze technieken. Voor diverse locaties ondersteunen wij particuliere bedrijven en ingenieursbureaus bij ontwerpstudies.

Droogte veroorzaakt schade aan gebouwen

Als gevolg van droogte gerelateerde bodemdaling is het aantal schademeldingen van huiseigenaren de afgelopen jaren toegenomen en dit zal naar verwachting verder oplopen. De Klimaateffectatlas geeft informatie over klimaatverandering en gevolgen voor funderingspalen en gebouwen op ondiepe funderingen. Resultaten worden gebruikt in stresstesten die overheden elke 6 jaar uitvoeren. Na recente droogteperiodes lijkt schade vaker voor te komen in gebouwen die zijn gefundeerd op kleilagen.

Daarom heeft Deltares in 2021 onderzoek gedaan naar krimp en zwelling van deze kleigronden. Krimp-zwelling eigenschappen worden onderzocht in ons laboratorium. De resultaten moeten worden gebruikt in een landelijke aanpak van beschadigde funderingen in Nederland.

We maakten een podcast over het onderzoek voor de gemeente Amsterdam en de uitdaging van het vernieuwen van de historische kademuurinfrastructuur.

Luister naar onze podcast

Deze pagina delen.