Bekijk de online grondwater special

Opgaven

Met de Integrale Grondwaterstudie Nedeland benadrukken we het sturende belang van het onzichtbare grondwater. Als kennisinstituut werken wij al jarenlang met veel inzet met onze partners samen aan onderzoek op het gebied van grondwater. Met alle opgedane kennis en ervaring hebben we een beeld geschetst van de opgaven en gewenste toestand van het grondwater op landelijke schaal. Het natuurlijke grondwatersysteem is hierbij leidend.

We hopen dat het verzamelen, ontsluiten en visualiseren van deze grondwaterkennis helpt bij de huidige veranderingen in Nederland, zoals bij de uitwerking van ‘water en bodem sturend’ en het Nationaal Programma Landelijk Gebied.

Vragen?

Mocht je vragen of suggesties hebben naar aanleiding van deze online Grondwater Special of het rapport van de Integrale Grondwaterstudie, aarzel dan niet om contact op te nemen met een van onze grondwaterexperts.

Deze pagina delen.