Smart Delta Governance

Het besturen en inrichten van deltagebieden is een van de complexe vraagstukken van deze tijd. Door de interactie tussen land en water, het intensief gebruik van delta’s, de verwevenheid van gebruiksfuncties en de grote schaal waarop dit speelt, is de governance van delta’s niet alleen complex, maar ook kennisintensief.

Complexe vraagstukken vanuit bestuurskundig en economisch perspectief

Bij vraagstukken omtrent delta’s spelen altijd meer sectoren, meer  niveaus (tijd en ruimte) en meer belanghebbenden een rol. Met die complexiteit als uitgangspunt richt delta governance bij Deltares zich op het ontwikkelen en vertalen van kennis vanuit bestuurskundig en economische perspectief. Daarnaast zijn de door ons ontwikkelde concepten, methodes en instrumenten – zoals assetmanagement  – gebaseerd op de technische en systeemkennis van Deltares. We baseren ons werk dan ook op de kennis die bij onze multidisciplinaire specialisten en netwerken aanwezig is.

Overheden, kennisinstellingen en private partijen

Overheden, kennisinstellingen en private partijen krijgen van ons oplossingen die passen in hun bestuurlijke omgeving. Zo werkten we bijvoorbeeld binnen het Deltaprogramma mee aan een handreiking meegroeiconcepten voor de kust door het verzorgen van masterclasses op het gebied van governance rondom de implementatie van adaptieve maatregelen. De handreiking bevat concrete stappen om veiligheid en ruimtelijke ontwikkeling gezamenlijk aan te pakken, zodat ze elkaar in de toekomst niet in de weg zitten.

 

Governance bespreking aspecten waterbeheer Columbia

Bespreking governance aspecten waterbeheer Colombia

Kennis delen en vermeerderen

We delen en vermeerderen onze kennis over delta governance met verschillende Nederlandse instellingen en universiteiten, waaronder de Erasmus Universiteit, de Radboud Universiteit en de universiteiten van Twente, Wageningen en Amsterdam. Daarnaast werken we samen met organisaties als Unesco IHE en EcoShape. Zo beschikken we op een groot aantal verschillende gebieden altijd over de meest recente kennis.