Grondwater als bron voor drinkwater

Het drinken van verontreinigd grondwater kan gezondheidsproblemen veroorzaken. Zo kan verzilt water nierproblemen veroorzaken. Een te hoge inname van nitraat via drinkwater is met name riskant voor jonge babies.

Arseen in voedsel en drinkwater is giftig en kan huid- en zenuwziekten veroorzaken, en leiden tot onder andere kanker van blaas, longen, huid,  nier en lever. Fluoride heeft in lage concentraties gunstige effecten op de gezondheid van het gebit, maar teveel fluoride kan juist leiden tot tandbederf en zelfs botziektes. Bacteriële verontreinigingen kunnen leiden tot bijvoorbeeld diarree en als gevolg daarvan uitdroging.

In westerse landen wordt de kwaliteit van het drinkwater goed in de gaten gehouden. Er wordt naar alternatieven gezocht wanneer het drinkwater niet (meer) aan de normen voldoet. In andere delen van de wereld is de kwaliteit van het grondwater dat als drinkwater wordt gebruikt niet altijd bekend.

We helpen goedkope analysemethoden te ontwikkelen om de kwaliteit van het oppervlakte-, grond- en drinkwater te bepalen, en leiden NGO’s en de lokale bevolking op om ze te gebruiken. Met behulp van meten en modelleren kunnen maatregelen worden genomen en problemen voorkomen.