Monitoring en modellering van ecosystemen

Delft3D-Flexible-Mesh-D-Water-Quality-Western-Scheldt_570x366_acf_cropped

Voor gebiedsbeheerders en overheden is goed begrip van de samenhang tussen bodem, water, ecologie en klimaat belangrijk. Door de toenemende wereldbevolking neemt de druk op onze ecosystemen steeds verder toe. Monitoring en modellering zijn goede hulpmiddelen om de gevolgen van menselijke activiteiten voor water- en bodemkwaliteit te kwantificeren. Ook zijn het essentiële tools om te beoordelen welke maatregelen het meest kosteneffectief zijn.

Meer mensen, meer milieuproblemen

hierdense beekDe wereldwijde bevolkingsgroei en de toenemende vraag naar grondstoffen zorgen voor een steeds grotere druk op de ecologie. De gevolgen van klimaatverandering maken het onzeker dat alle zogenaamde ecosysteemdiensten voor de volgende generatie beschikbaar blijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om schoon water, voedsel, energie en temperatuurregulatie.

Problemen in samenhang oplossen

De problemen die ontstaan in ecosystemen zijn alleen op te lossen als de samenhang tussen bodem, water, sediment en ecologie goed bekend is. Daardoor zijn ook veel belanghebbenden en experts nodig bij het bedenken van oplossingen. Om dat proces optimaal te laten verlopen biedt Deltares combinaties van datasystemen, modellen en meettechnieken zodat alle relevante informatie op een overzichtelijke manier op tafel komt. Daarmee kunnen we de belangen van alle stakeholders meewegen en komt de meest efficiënte oplossing op een objectieve manier in beeld.

Nieuwe meettechniekenPassive samplers in peilbuis voor grondwaterbemonstering

Nieuwe meettechnieken, zoals satellieten, drones, sensoren en passive samplers bieden nieuwe mogelijkheden om problemen te identificeren en oplossingen te evalueren. Continue metingen van waterkwaliteit en ecologie zijn bijvoorbeeld nu ook in te zetten in real-time informatie- en voorspellingssystemen. Daardoor kunnen waterbeheerders snel reageren op calamiteiten of veranderende omstandigheden.

Milieuproblemen signaleren en oplossen

Wereldwijd maken overheden en adviseurs gebruik van de kennis van Deltares om milieuproblemen te signaleren, op te lossen en te voorkomen. Dankzij nieuwe kennis kunnen we veranderingen in ecosystemen steeds sneller, goedkoper en doeltreffender signaleren en verklaren. We bieden hiervoor verschillende mogelijkheden:

  • Gratis en open source datasystemen, modellen en meettechnieken
  • Kennis en analyses van chemische en ecologische processen op het grensvlak van disciplines (zoals ecologie en morfologie), compartimenten (zoals grondwater- en oppervlaktewater) en systeemgrenzen (van perceel tot zee).
  • Meetstrategieën en -technologie om de aanwezigheid van verontreinigende stoffen in bodem en water te meten en de risico’s ervan te bepalen. Daarbij richten we ons op nutriënten, metalen, bestrijdingsmiddelen en op nieuwe stoffen zoals nanodeeltjes, microplastics, (dier)geneesmiddelen en drugs.

Deltares werkt samen met andere bedrijven en instituten om de gezamenlijke kennis te integreren in onze software en instrumenten.