Afrika

DeltP1200270ares heeft een goede naam opgebouwd in het gezamenlijk met Afrikaanse bedrijven, overheden, NGO’s en wetenschappers ontwikkelen van innovatieve, praktische, kosteneffectieve en duurzame oplossingen voor problemen op het gebied van water, ondergrond en infrastructuur. We zijn actief op lokaal niveau, maar ook op regionale en zelfs continentale schaal. We hebben gewerkt in meer dan 30 Afrikaanse landen, en we durven te delen: al onze kennis op het gebied van onderzoek, onze software en modellen zijn beschikbaar voor onze klanten en partners. Als instituut voor toegepast onderzoek richten we ons op projecten waarin kennis wordt geconsolideerd en uitgewisseld.

 

Afrikaanse kwestiesOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Economische groei, toenemende bevolkingsdichtheid en bodemerosie veroorzaken in Afrika druk op de beschikbare hulpbronnen in delta’s, kustzones en stroomgebieden. Dit heeft invloed op de lokale bevolking, bedrijven, overheden en het milieu. Het beheren van dichtbevolkte, kwetsbare gebieden is ingewikkeld. Samen met onze Afrikaanse partners passen we multidisciplinaire, innovatieve expertise toe om betaalbare, duurzame en financieel gunstige oplossingen te creëren voor zowel private als publieke partijen. We leveren niet alleen technische oplossingen, maar we beschikken ook over eigen expertise en ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening, beheer van hulpbronnen en beleidsvorming, wetgeving, goed bestuur en economische processen.

Belangrijke gebieden waarop we actief zijn in het zich ontwikkelende Afrika zijn beschikbaarheid van energie en water, voedselveiligheid, aanpassing aan klimaatverandering en ruimtelijke ordening. Hieronder presenteren we een selectie uit projecten die we in Afrika hebben uitgevoerd. Ze omvatten een grote verscheidenheid aan onderwerpen zoals het ontwerpen van kustverdediging en haveninfrastructuur, milieu- en waterkwaliteitbeoordeling, integraal waterbeheer, delta-infrastructuur en duurzame deltasteden, vroegtijdige waarschuwing voor overstroming, overstromingsrisicobeheer, operationeel beheer van stuwmeren en vroegtijdige waarschuwing voor droogte.

 

 

Gerelateerde projecten