V.S. en Canada

In de VS is er een kleine, volledig onafhankelijke Amerikaanse organisatie zonder winstoogmerk genaamd Deltares USA, Inc. (DUSA), gevestigd in Silver Spring, Maryland.  DUSA is een geregistreerde 501(c)(3) organisatie gezeteld in de staat Maryland.

Rebuild by Design

 

Stichting Deltares in Nederland (DNL) levert samen met DUSA expertise betreffende de volgende vier onderwerpen.

  • Verwachtingen en operationeel waterbeheer
  • Kustbeheer (morfologie, ecologie)
  • Natuurlijke waterkeringen
  • Duurzaam beheer van waterbronnen (grondwatermodellen)
  • Deltares software (Delft-FEWS, Delft3D, DELWAQ, iMOD)

 

Iconische projecten

 

Canada staat voor grote uitdagingen op het gebied van water- en bodembronnen. De kennis die DNL heeft opgebouwd binnen de Nederlandse delta is ook nuttig voor Canadese kwesties, zoals overstromingen door zware regenval.

 

AER and Deltares - Signing MoU

Deltares tekent overeenkomst met Alberta Energy Regulator