Bouwen in de delta

In deltagebieden wordt er steeds meer infrastructuur gebouwd, op het land en in het water. Bouwen op of in de slappe ondergrond van deltagebieden is niet zonder risico’s. Hetzelfde geldt voor bouwwerken op zee- en rivierbodems.

Het onderzoek van Deltares richt zich op het terugdringen van kosten en risico’s bij bouwen in kustregio’s, op zachte ondergrond en op zee. Innovatieve oplossingen worden ontwikkeld om bestaande infrastructuur bestand te maken tegen effecten van klimaatverandering. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke processen.