Golfenergie

Golfenergie is energie die te winnen is uit de snel wisselende waterhoogte op zee door de golven. Deltares heeft veel kennis op het gebied van water golven en bescherming van havens en kustlijnen tegen golfslag. Bij Deltares is het concept “Energie Haven” (Energy Harbour) bedacht waarbij onze kennis is in gezet om golfenergie te concentreren op een bepaald plek in plaats van deze te weren. Een energiehaven is dan ook een conceptueel idee om de “ideale” lokale golfcondities te creëren voor het winnen van golfenergie. Met deze werkwijze kunnen bepaalde gebieden langs de kust economisch interessanter worden gemaakt voor deze vorm van energiewinning.

golfenergie-tekening

Hogere opbrengsten van golfenergieconvertoren

Deltares helpt uitvinders/ontwikkelaars en investeerders van golfenergieconvertoren (GEC’s) om zo veel mogelijk rendement uit golfenergie te halen. Onze kennis over golven, zoals inzicht in interactie tussen golven en golfenergieconvertor(en) is hierbij onontbeerlijk om te bepalen wat de beste locatie is voor één of meerdere GEC’s. Daarbij kijken we ook naar de effecten van GEC’s op elkaar. Met onze unieke golffaciliteiten kunnen we in een gecontroleerde omgeving GEC’s testen en ontwikkelaars helpen hun concept te verbeteren. Onze kennis en ervaring zetten we in om:

  • Nieuwe en bestaande GEC-concepten te testen en te valideren. Bijvoorbeeld door middel van onze fysieke golffaciliteiten de GEC onder extreme golf condities te testen.
  • Golfontwikkeling en golfvoortplanting te modelleren van grote schaal tot in detail met software zoals SWAN, PHAROS, CFD (StarCCM, OpenFoam)
  • Meet- en monitoringstechnieken in te zetten voor optimaliseren van GEC’s. Denk bijvoorbeeld aan het meten van golven, krachten (druk), stroomsnelheden, verplaatsing, etc.
  • Effectstudies van GEC-parken op de omgeving, natuur en de kust oa. ontgrondingsstudies, ecologische en morfologische impact studies.
  • Advies over de technische haalbaarheid en technische ontwikkeling van GEC’s en GEC-parkengolfenergie-artist-impression