Gratis testen in de experimentele onderzoeksfaciliteiten van Deltares voor MKB en start-ups

Door de stijgende zeespiegel, toenemende bevolking en behoefte aan duurzame energievoorzieningen neemt de druk op het deltaleven wereldwijd toe. Nieuwe kennis en innovaties zijn nodig om veilig en duurzaam te kunnen blijven leven in deltagebieden. Veel van deze innovaties, die een positieve impact kunnen hebben op onze samenleving, worden ook ontwikkeld door start-ups en andere kleine en middelgrote bedrijven (MKB).

Deltares ontwikkelt kennis over uiteenlopende technische water- en bodemkundig gerelateerde onderwerpen met behulp van moderne experimentele faciliteiten die op de eigen campus in Delft aanwezig zijn. Na twee succesvolle edities in 2020 en 2021, opent Deltares ook in 2022 de deuren van de experimentele faciliteiten om innovatieve initiatieven vanuit Nederlandse start-ups en het MKB te ondersteunen en de interactie met deze kleine en middelgrote bedrijven te vergroten. Binnen de samenwerking biedt Deltares 80 uur gratis testtijd in de Hydro- en Geo faciliteiten en laboratoria om ontwerpconcepten van innovaties te testen. Denk hierbij aan innovatieve oplossingen op het gebied van kustbescherming, bodembescherming, energievoorziening, monitoring- of meetinstrumenten. De mogelijkheden in de faciliteiten zijn eindeloos. Een aantal voorbeelden van mogelijke experimenten is weergegeven op deze pagina.

Dit jaar is het aanbod verdeeld in vier rondes. In het eerste kwartaal van dit jaar kunnen MKB-bedrijven gratis proeftijd aanvragen in de Hydro faciliteiten. Hieronder valt ook de Water- en Grondgoot. Uw aanmelding voor deze samenwerking dient voor 31 maart 2022 verzonden te zijn. In het tweede kwartaal is het mogelijk om in te schrijven voor de laboratoria van Deltares. Hieronder vallen het geochemisch en microbiologisch laboratorium en het fysisch laboratorium. Verzend uw aanmelding om hierop kans te maken tussen 1 April en 31 Mei 2022. In het derde kwartaal kunnen MKB-bedrijven kans maken op testtijd in de geo-faciliteiten. Hieronder valt wederom de Water- en Grondgoot. In het vierde kwartaal is er nog een kans om uw bedrijf in te schrijven voor de Hydro-faciliteiten.

  • Q1: Hydro faciliteiten             Aanmelden voor  31 maart 2022
  • Q2: Laboratoria                       Aanmelden tussen 1 april en 31 mei 2022
  • Q3: Geo faciliteiten                 Aanmelden tussen 1 juli en 30 september 2022
  • Q4: Hydro faciliteiten            Aanmelden tussen 1 november en 31 december 2022

Er worden twee initiatieven per kwartaal geselecteerd.

Voor meer informatie over dit aanbod voor het MKB en startups, download de Brochure en de Samenwerkingsovereenkomst aan de linkerzijde van deze pagina. Om u aan te melden download u het Aanmeldformulier aan de linkerzijde van deze pagina. Deze kunt u vervolgens invullen met informatie over uw onderneming en innovatie. Stuur het ingevulde formulier op naar Madelief Doeleman (Madelief.Doeleman@deltares.nl).

We hopen innovatieve MKB-bedrijven te verwelkomen in onze experimentele testfaciliteiten en samen te werken aan innovatieve ontwikkelingen en oplossingen. Neem contact met ons op voor meer informatie. Wij horen graag van u!

Geochemisch en Microbiologisch laboratorium

Op het geochemische en microbiologisch lab wordt veel experimenteel onderzoek verricht naar onder andere de biologische afbraak van (toekomstige) verontreinigingen, denk hierbij aan PFAS, microplastics. Ook wordt er onderzoek gedaan naar microbiële corrosie van stalen infrastructuur en ontwikkeling van nieuwe monitoringtechnieken voor organische en microbiële verontreinigingen. Ook worden (geochemische) processen bij bijvoorbeeld toepassingen van sediment en de samenstelling van organisch materiaal onderzocht. Het lab heeft daarnaast ook de beschikking over voorzieningen voor het uitvoeren van anaeroob microbiologisch onderzoek, DNA/RNA-analyses (op populatie en genniveau), waterstof-analyses en het meten van nutriënten en ook broeikasgassen zowel in het lab als live in het veld.

In ons lab is de focus op experimenteel onderzoek, de onderzoeksvraag is leidend. Niks is te gek!

Wil je meer van ons weten? Neem gerust een kijkje in onze folder of bezoek onze webpagina.

Fysisch chemisch laboratorium

Het fysisch-chemisch laboratorium biedt een grote verscheidenheid aan instrumenten, methoden en onderzoeksmogelijkheden voor het vaststellen van de (geo)fysische en biologische karakteristieken van waterbodems, grond-watermengsels, industriële slurries en ertsen. Mogelijke industriële toepassingen en onderzoeksgebieden zijn: gedrag van baggerpluimen en de daaraan verbonden gevolgen voor het milieu, stabiliteit van vers gestort baggermateriaal, opslag van industriële slurrie, landaanwinning en bijbehorende bodemconsolidatie, destabilisatie van gedispergeerd industrieel afval, transport van industriële slurrie, winning van land met modderig sediment, mechanismen ter voorkoming van ontmenging en ter verbetering van de consolidatie, mate van dichtslibbing in havens, erosiegevoeligheid van zachte grond na uitvoering van civieltechnische werken, zeer troebele systemen en algenbloei.

Voor meer informatie, bezoek de pagina van het fysisch chemisch laboratorium.

De Water- en Grondgoot

Deze goot wordt veelvuldig gebruikt door onze partners uit de maritieme en energie sector en bagger en mijnindustrie. De grootschalige faciliteit is de go-to onderzoeksgoot voor grond gerelateerde R&D projecten en innovaties. Unieke eigenschappen van de water- en grondgoot zijn onder andere; de motorwagen met railsysteem, de ‘kleifabriek’, het hexapod-platform, een plexiglas goot en de beschikbaarheid van tal van meetinstrumenten.

Voorbeelden van innovatieve initiatieven die kunnen worden getest zijn; (diep zee) snij- en zuigkoppen, ankers, spuiten, pluimdispersie, ‘bubble screens’, monopile installatie, stabiliteit en ga zo maar door! Meer informatie over deze faciliteiten is te vinden op de pagina van de watergrondgoot.

De Scheldt Flume

De Scheldt Flume, ookwel Scheldegoot, is een doorzichtige plexiglas goot waar innovatieve kust- en offshore ontwerpen aan golven kunnen worden blootgesteld. Voorbeelden van innovatieve initiatieven die kunnen worden getest zijn; kunstmatige riffen, kust- en bodembescherming en steenzettingen. Voor meer informatie, bekijk de pagina van de Schelt Flume.

Atlantic basin

Het Atlantic basin is uniek in de wereld. Deze faciliteit kan worden gebruikt voor kust, rivier, haven en offshore projecten. Het Bassin is een brede goot waarin onderzoek gedaan kan worden naar stromingskrachten, afvoercoëfficiënten, specifieke ontwerpdetails, bodembescherming en de morfologische gevolgen van waterbouwkundige constructies. Recent is het basin gebruikt voor een onderzoek naar identificatie van plastic vanuit de ruimte.

Voor meer informatie zie de pagina Atlantic Basin