Gezonde stad, hittestress en waterkwaliteit

Slimme inrichting met groen en water in de stad draagt bij aan een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving. Met een doordachte strategie en slim ontwerp valt veel winst te behalen voor inwoners, bedrijfsleven en bezoekers.

Verbetering van vegetatie en waterkwaliteit

Vegetatie kan hittestress verminderen en het thermisch comfort verhogen door schaduwwerking en transpiratie van groen. Voor een temperatuurverlaging door transpiratie van groen is de beschikbaarheid van water voor groen echter cruciaal. Uit onderzoek in het centrum van Utrecht is gebleken dat deze sterk beperkt wordt door droogtestress tijdens de zomer. Door onze systeemkennis en modelberekeningen kunnen we vaststellen waar en waardoor droogtestress optreedt en wat de meest effectieve maatregelen zijn om dit op te lossen.

Deltares onderzoekt samen met andere kennisinstituten de effectiviteit van groene infrastructuur en water op temperatuurregulering en andere ecosysteemdiensten. Deze kennis wordt vertaald in ontwerpprincipes die ontwerpers en landschapsarchitecten helpen om groen en water optimaal te laten functioneren.

Zwemmen en evenementen

Steeds meer mensen zwemmen buiten formeel aangewezen zwemlocaties. Dit is goed te zien in bijvoorbeeld steden waar mensen tegenwoordig zomaar een duik nemen in de grachten. Maar ook rivieren, plassen en stadsstranden zijn populair. Er worden ook vaker City Swims, MudRuns, en dergelijke georganiseerd waarbij mensen in contact met het water komen. Waterrecreatie wordt in verschillende gemeentes gestimuleerd door de aanleg van bijvoorbeeld speelvijvers, steigers en lounge plekken. In tegenstelling tot officiële zwemlocaties en waterspeelplaatsen, die worden beheerd en waarvan de waterkwaliteit regelmatig wordt gecontroleerd, zijn de risico’s van zwemmen op deze plekken onbekend en zeker niet verwaarloosbaar. Potentiële risico’s variëren van zwemveiligheid: sterke stroming, onvoldoende mogelijkheden om het water uit te komen tot risico’s voor de gezondheid als blootstelling aan chemische stoffen of ziekteverwekkers zoals bacteriën, virussen, en parasieten.

Met onze integrale kennis van watersystemen willen wij beheerders ondersteunen bij het verbeteren van de veiligheid op deze niet-formele zwemlocaties, niet alleen door de waterkwaliteit te verbeteren maar ook op andere manieren. Zo brengen we samen met bedrijven, overheid, en universiteiten potentiële risico’s in kaart. Daarnaast ontwikkelen, testen en evalueren we oplossingen om de veiligheid van de zwemmers op niet-formele zwemlocaties te verbeteren. Oplossingen zijn vaak een combinatie van innovatieve monitoring, burgeronderzoek, modellering, inrichting en betere, actuele informatievoorziening en communicatie.