Gezonde stad, hittestress en waterkwaliteit

Slimme inrichting met groen en water in de stad draagt bij aan een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving. Met een doordachte strategie en slim ontwerp valt veel winst te behalen voor inwoners, bedrijfsleven en bezoekers.

Verbetering van vegetatie en waterkwaliteit

Vegetatie kan hittestress verminderen en het thermisch comfort verhogen door schaduwwerking en transpiratie van groen. Voor een temperatuurverlaging door transpiratie van groen is de beschikbaarheid van water voor groen echter cruciaal. Uit onderzoek in het centrum van Utrecht is gebleken dat deze sterk beperkt wordt door droogtestress tijdens de zomer. Door onze systeemkennis en modelberekeningen kunnen we vaststellen waar en waardoor droogtestress optreedt en wat de meest effectieve maatregelen zijn om dit op te lossen.

Deltares onderzoekt samen met andere kennisinstituten de effectiviteit van groene infrastructuur en water op temperatuurregulering en andere ecosysteemdiensten. Deze kennis wordt vertaald in ontwerpprincipes die ontwerpers en landschapsarchitecten helpen om groen en water optimaal te laten functioneren.

Betrouwbare voorspelling waterkwaliteit

Blauwalgen in het water aan de Delftse Hout. Zwemmen wordt ontraden – DELFT 19 JULI 2010 – FOTO NICO SCHOUTEN

Stedelijk water biedt diverse mogelijkheden voor actieve vormen van recreatie. Zo wordt er op warme dagen op veel plaatsen, buiten formele zwemwaterlocaties, gezwommen en is er een behoefte aan uitbreidingen van de mogelijkheden hiertoe. Betrouwbare voorspelling van waterkwaliteit is van groot belang bij het informeren over veilige locaties voor zwemevenementen. Door innovatieve meettechnieken, slimme monitoringsstrategieën en modellen te combineren geven we inzicht in waterkwaliteit en de kansen voor verbetering.  Bij het opstellen van een gemeentelijke strategie voor recreatief gebruik van stadswater is het van belang om realistische ambities te kunnen formuleren en om inzicht te krijgen in de mogelijkheden om de gebruikskwaliteit van stadswater te verbeteren. Deltares heeft een methode voor systeemverkenning ontwikkeld.