Kustwaterbouwkundige constructies

Een kustwaterbouwkundige constructie, zoals een stormvloedkering, havendam of golfbreker moet veilig zijn en grote hoeveelheden water tegenhouden. Deltares ontwikkelt kennis en middelen om het ontwerp van deze constructies te testen en te optimaliseren. In opdracht testen wij de belasting en sterkte en zorgen voor een risicobewust ontwerp dat de veiligheid voor kustbewoners garandeert. Dit gebeurt met fysieke schaalmodellen omdat die de beste testresultaten geven. De constructies kunnen groot en kostbaar zijn omdat ze op plekken komen waar moeilijk is te bouwen. Voor elke unieke bouwsituatie leveren wij maatwerk.

Testen in bijna werkelijke situatie

Voor aannemers, ingenieursbureaus en overheden maken we conceptuele ontwerpen en evalueren en testen we de constructies. De optimalisatie van het ontwerp staat daarbij voorop. Het testen gebeurt in state-of-the-art onderzoeksfaciliteiten zoals de Deltagoot waar de schaalgrootte de werkelijke situatie zeer dicht benadert. Bekeken wordt of de constructie lang genoeg meegaat en hoe het bouwwerk zich houdt bij extreme weersomstandigheden. Onze multidisciplinaire teams werken met computermodellen, expert opinions en hoogwaardige testen om te komen tot passende oplossingen. Ook kunnen wij assisteren bij bijvoorbeeld het bepalen van hydraulische randvoorwaarden, bij locatiebezoeken en bij risico-evaluaties.

Groeiende vraag sMaasvlakteIItimuleert innovatie

De groeiende vraag naar duurzame en betaalbare kustwaterbouwkundige constructies zorgt ervoor dat innovatie belangrijker wordt. Steeds meer mensen leven in kustgebieden en er wordt meer belang gehecht aan milieuaspecten. Een constructie moet lang mee gaan en tegen zo laag mogelijke kosten worden aangelegd. Door onderzoek te doen in de ontwerpfase dragen we bij aan de optimalisatie van de constructie. Bij bestaande bouwwerken kunnen we een evaluatie en verificatieproef verzorgen.

Innovatie in kennis, materialen en meettechnieken

Bij Deltares kunt u rekenen op de meest actuele kennis om veilige constructies te realiseren tegen lagere kosten. Naast concrete projecten voor opdrachtgevers doen we systematisch onderzoek naar bijvoorbeeld innovatieve materialen zoals bekledingselementen en onder andere open filters. Daarnaast zorgen innovaties in meettechnieken ervoor dat we meer kennis halen uit proeven. Als instituut werken we aan het behouden van onze kennisvoorsprong en aan kennisverspreiding.