Wegen en spoorwegen

Beschikbaarheid en betrouwbaarheid van infrastructuur is cruciaal voor het transport van mensen en goederen in deltagebieden. Hier staat tegenover dat infrastructuur grote impact kan hebben op de kwetsbare leefomgeving en tegen hoge kosten moet worden aangelegd en onderhouden.

Viaduct met trein + A6, Gooimeer

Bouw en assetmanagement

Beheerders en bouwers van infrastructuur in deltagebieden hebben te maken met slappe ondergronden en hoge grondwaterstanden. Het gedrag van grond en grondwater is onzeker en is een belangrijke oorzaak voor het falen van infrastructuur.  In grote delen van de wereld is infrastructuur bovendien kwetsbaar voor overstromingen, extreme neerslag en gevaren zoals aardbevingen en aardverschuivingen. Assetmanagers en aannemers willen weten wat dit betekent voor de kosten, de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van hun infrastructuurprojecten. Hiervoor zijn tools en methodieken nodig. Maar ook kennis van het gedrag van grond en grondwater.

Expertise

Wij geven antwoorden op de vragen:

  • Hoe gedraagt infrastructuur op slappe grond zich? Met specifieke aandacht voor zettingen, trillingen, overgangsconstructies en constructiestabiliteit.
  • Hoe kunnen geotechnische risico’s bij aanleg en beheer worden vertaald naar projectspecifieke risico’s zoals kosten en bouwtijd?
  • Wat is de impact van klimaatveranderingen op infrastructuurnetwerken? Welke adaptieve maatregelen zijn effectief?
  • Hoe kan gebruik worden gemaakt van natuurlijke processen in grond- en grondwater om infrastructuur met zo min mogelijk impact voor de omgeving te bouwen en te beheren?