MKB

Deltares heeft interactie met een groot aantal Nederlandse MKB bedrijven. Hierbij wordt kennis overgedragen aan het MKB, kennis ontvangen van het MKB of gezamenlijk gewerkt aan toegepaste kennisontwikkeling. Per jaar schakelen ongeveer 350 MKB’ers Deltares in voor hun projecten. Het gaat dan veelal om kleine specifieke opdrachten  met een totale omvang van ongeveer 2 miljoen euro. Andersom geldt hetzelfde; Deltares schakelt ongeveer 350 Nederlandse MKB’ers in voor het uitvoeren van haar eigen projecten. Naast deze project-gerelateerde samenwerking zijn er ook innovatietrajecten die met gesloten beurzen worden opgepakt.

Kennisoverdracht aan het MKB

Onderdeel van de missie van Deltares als toegepast kennisinstituut is dat ontwikkelde kennis toepasbaar en toegankelijk wordt gemaakt. Kennisoverdracht vindt op velerlei wijze plaats, in binnen- en buitenland. De meest effectieve vorm blijft via projecten met publieke en private partijen, bijvoorbeeld in joint industry projects (JIP’s) en TKI/PPS projecten en via rapporten en producten. In projecten wordt daarnaast ook veel software en toepassingen ontwikkeld. Dit zijn eveneens veelgebruikte kennisdragers, zo wordt onze  open source software wereldwijd breed verspreid en gebruikt. Daarnaast zijn er talloze publicaties, congressen, workshops, webinars en andere bijeenkomsten waar we een breed publiek bereiken. Veel van onze publicaties en rapporten zijn  openbaar en toegankelijk via onze website.

Het is voor ons belangrijk dat onze kennis voor alle type gebruikers goed toegankelijk blijft, hierom organiseren we verschillende type activiteiten om zo goed mogelijk specifieke (doel)groepen te bedienen. Speciaal voor het MKB (en voor startups) introduceren wij de Technologie Consult.

Technologie Consult

Deltares biedt een 1-daags Technologie Consult aan waarbij een Deltares-expert zich kosteloos over de technologische vraag van een ondernemer buigt. De expert kunt u helpen met advies over de haalbaarheid van uw innovatie, technische-inhoudelijke aspecten, en systemische en organisatorische condities bijvoorbeeld. Daarnaast kunnen wij meedenken over samenwerkingsmogelijkheden en u in contact brengen met leden uit ons netwerk.

Wilt u hier gebruik van maken, dan kunt u uw aanvraag sturen naar Nick Leung.  Om de koppeling met de juiste expert te kunnen maken, vragen wij om in de aanvraag minimaal de volgende vragen te adresseren:

  • Wat is uw innovatie (product, dienst of iets anders)? En kunt u een korte beschrijving geven van de werking en hoever deze in ontwikkeling is?
  • Op welk vraagstuk en/of markt richt u zich met deze innovatie?
  • Wat is uw vraag? Probeer dit zo concreet mogelijk te maken.
  • Bent u al eerder in contact geweest met Deltares? Zo ja, met welke collega was dit?

Wenst u meer informatie of heeft u andere vragen over specifiek de Technologie Consult of in generieke zin over samenwerkingsmogelijkheden met Deltares, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.

Voorbeelden samenwerking met MKB

Deltares is intensief betrokken bij de TKI’s Deltatechnologie en  Watertechnologie. In deze TKI-projecten wordt met een groot aantal MKB-bedrijven sinds 2012 samengewerkt aan innovatieve oplossingen. De projecten staan beschreven op de TKI-websites:

Een paar andere voorbeelden over samenwerking met MKB  van de afgelopen jaren:

Om u zo goed mogelijk te helpen werkt Deltares samen met MKB-Nederland,  Kamer van Koophandel, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en brancheverenigingen.

Laatste nieuws:

Gratis testtijd experimentele faciliteiten Deltares voor MKB. Inschrijven kan tot 18 juni 2021