Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert, dat is wel duidelijk. We weten ook dat de veranderingen en de gevolgen groot kunnen zijn. Hoe groot en hoe snel ze plaatsvinden is alleen erg onzeker. Hoe houd je, ondanks die onzekerheid, in de beleids- en investeringsbeslissingen van vandaag rekening met de (grote) klimaatveranderingen van later? Het is belangrijk om te weten wat je nu kunt aanpakken om schade, onveilige situaties en kosten in de toekomst te voorkomen. Bijvoorbeeld omdat blijkt dat zoetwater dan schaars is. Of omdat er minder landbouwgrond beschikbaar is. Het is voor overheden en bedrijven haast ondoenlijk om uit alle beschikbare informatie die afweging te maken. En dat terwijl de verantwoordelijkheid groot is.

GS_HOOGWATER 020

Deltares beschikt over de laatste kennis op het gebied van klimaatadaptatie. We hebben rekenmodellen in huis waarmee we, samen met andere kennispartners, de gevolgen van klimaatverandering in beeld kunnen brengen (scenario’s). Op basis hiervan kunnen we aangeven waar het mis dreigt te gaan (stresstest) en brengen vervolgens de ruimte voor beleidskeuzes in beeld (adaptatiepaden). We helpen bij het prioriteren van problemen en oplossingen (knikpuntanalyse); we geven aan waar je als eerste mee kunt beginnen. We kijken daarbij altijd goed naar de regionale verschillen.

Onze expertise zetten we op dit moment ‘worldwide’ in zoals bij de deltaprogramma’s in Colombia en Bangladesh, waar we adaptatiepaden en scenario’s in beeld hebben gebracht. Maar ook in Hongkong, waar we de klimaatbestendigheid van de afvoer van stedelijk water in kaart hebben gebracht. In Mongolië leverde Deltares input voor het National Water Plan, om de watertekorten daar het hoofd te kunnen bieden. In de Europese programma’s BASE en RISES brengen we met 16 partners internationale klimaatrisico’s en adaptatiepaden in kaart. Voor Rijkswaterstaat voerden we een ‘bluespotstudie’ uit om de gevolgen van meer neerslag en hogere grondwaterstanden voor de Nederlandse wegen in beeld te brengen.