Midden-Oosten en de Golfregio

Sinds 2014 heeft Deltares weer een permanente lokale vertegenwoordiging in het Midden-Oosten en de Golfregio. Daardoor kunnen we werken vanuit kantoren in Abu Dhabi en Dubai zodat we veel makkelijker contact kunnen houden met onze klanten in het gehele gebied van het GCC (Samenwerkingsraad van de Arabische Golfstaten) en de ruime Golfregio.

Doordat watervoorraden in deze woestijngebieden van cruciaal belang zijn, wordt hier extra waarde gehecht aan de kennis en de technologie van Deltares op het gebied van grondwaterbeheer, de dynamiek van kustoppervlaktewateren en industriële stromen. Dat blijkt ook uit onze lopende en nieuwe projecten op deze gebieden voor cliënten zoals instanties die zich bezighouden met energieopwekking en ontzilting, waterbeheerders en gemeenten. In deze regio zijn wij betrokken bij veel belangrijke olie- en gasprojecten doordat de olie- en gasindustrie zeer regelmatig gebruik maakt van de technologie van Deltares voor verwachtingen van metocean-omstandigheden en ontgronding van de zeebodem. Strategische lokale cliënten maken gebruik van onze database voor ontwerp-golfomstandigheden voor offshoregebieden en van onze verwachtingstechnologie voor kustgebieden. Ook voor ontwikkeling van plannen voor industriële havens en eilanden langs de kust is Deltares gevraagd ondersteuning te bieden voor algemene plannen en gedetailleerde ontwerpen. We werken in de regio nauw samen met baggerbedrijven zodat we de gehele cyclus kunnen ondersteunen vanaf de eerste studies en planning tot en met uitvoering.

Deltares ondersteunt ook onderzoek en ontwikkeling door gezamenlijke opleidingsprojecten met onderzoeksinstituten in de regio.

Enkele hoogtepunten van onze projecten

  • Abu Dhabi – oppervlaktewater- en offshore databases gebruikt voor ontwerpomstandigheden en metocean-verwachtingen.
  • Dubai – kustmodellen ter ondersteuning van ontwikkelingsplannen (Jebel Ali Port en offshore eilanden met inbegrip van alle Palm Islands)
  • Kuwait – training en softwaretoepassing met KISR in Kuwait stad
  • Saudi-Arabië – samenwerking met Saudi Aramco voor technologische ontwikkelingen en toepassingen
  • Qatar – metocean- en uitschuringsprojecten voor pijpleidingtracé

Onze vaste contactpersoon in de regio is:

Ahmed Elkadi

Mobile :+971 (0)56 549 1920 (UAE)

Email : ahmed.elkadi@deltares.nl

Gerelateerde projecten