Azië

Deltares heeft geholpen een stevige positie te verkrijgen op de Zuid- en Oost-Aziatische markt voor onderzoek en specialistisch advies, die waarschijnlijk de komende jaren verder zal groeien. Naar onze mening vragen de schaal, omvang en rijk geschakeerde aard van de Zuid- en Oost-Aziatische regio om een duidelijk multidisciplinaire en brede, innovatieve aanpak die kan leiden tot uiterst gespecialiseerde, hoogrenderende en duurzame oplossingen.

Copy of skylineDe snelle opkomst van Zuid- en Oost-Azië is het succesvolste verhaal van economische ontwikkeling in de recente geschiedenis. Met dergelijke prestaties in een tijd waarin een groot deel van de wereld worstelt met economisch herstel, wordt verwacht dat de regio de motor van de wereldwijde economische groei zal blijven. Ook voor Deltares wordt de regio steeds belangrijker nu deze al zo’n 30% bijdraagt aan de internationale activiteiten van Deltares.

barrage_Tjitte

Naast de economische en bijbehorende technologische ontwikkelingen heeft de regio ook te maken met dichte en nog steeds toenemende bevolking, klimaatverandering, zeeniveaustijging en bodemdaling. Deze veranderingsfactoren leiden tot druk op ruimte, sterke verstedelijking en veranderingen in landgebruik, maar ook tot een toenemende vraag naar water en kwetsbaarheid voor overstromingen. Dat veroorzaakt ook een toenemende behoefte aan implementatie, gebruik en onderhoud van waterkeringen, irrigatie- en drainagesystemen, watervoorziening en waterzuivering, en belangrijke transportinfrastructuur, zoals wegen en havens. De natuurlijke hulpbronnen in veel van de Zuid- en Oost-Aziatische landen worden ook gekenmerkt door tekorten aan zoet water, verzilting, erosie- of sedimentatieproblemen en een toenemende watervervuiling en aantasting van het milieu.

kreeftcultuur, kust nabij Nha Trang, Vietnam

Gerelateerde projecten