Waterveiligheid / hoogwater

De zeespiegel stijgt, de bevolkingsgroei en de economische gevolgen nemen toe en daarmee de vraag naar het voorspellen van overstromingsrisico’s en mogelijke beschermingsmaatregelen.

Met het onderzoek van Deltares  wordt het bepalen van de sterkte van waterkeringen en de voorspelling van waterstanden, golfhoogtes, erosie steeds nauwkeuriger en kunnen we risico’s steeds beter inschatten.Onze expertise omvat het volledige spectrum van waterveiligheid: van risicoberekeningen tot assisteren bij beleidsbeslissingen. Hierdoor worden maatregelen tegen overstromingen en de gevolgen daarvan effectiever, meer kostenefficiënt en maatschappelijk aanvaardbaar.