Havens, vaarwegen en sluizen

Havens, vaarwegen en sluizen worden uitgebreid en aangepast om aan de economische vraag te voldoen. Tegelijkertijd moeten we snel en slim in kunnen spelen op extreme hoge en lage waterstanden door klimaatverandering. Hoe zorgen we er voor dat het transport over water zo min mogelijk hinder ondervindt van deze extremen en houden we de kosten zo laag mogelijk? Deltares ondersteunt projectontwikkelaars, investeerders, aannemers en overheden bij ontwerp, aanleg en beheer en onderhoud van havens en vaarwegen. Door onze kennis over golven, morfologie, scheepshydrodynamica, waterkwaliteit en ecologie zijn we in staat om opdrachtgevers te adviseren over het efficiënt gebruik van transport over water en de ontwerpen van havens, vaarwegen en sluizen te optimaliseren. Denk hierbij aan het efficiënt en duurzaam laden en lossen van schepen en het voorspellen van waterdieptes voor optimale belading van schepen.

Haven en boot

Op het gebied van efficiënt en duurzaam laden en lossen van schepen heeft Deltares expertise in

 • Golfcondities in en rondom havens (havenbeheerders, terminaloperators, oliemaatschappijen)
 • Berekenen van benodigde dimensies van toegangsgeulen en haveninfrastructuur voor navigatie
 • Operationele voorspellingen van golven en stroming voor navigatiedoeleinden of het uitvoeren van specifieke operaties
 • Impact van passerende schepen op afgemeerde schepen en op oevers en constructies
 • Sedimentatie in toegangsgeulen en havens met oog op baggerkosten
 • Impact  van ballastwater en van antifouling op scheepsrompen

Op het gebied van waterdieptes voorspellen voor optimale belading van schepen heeft Deltares expertise in

 • Waterstanden en bodemliggingen op rivieren
 • Bagger- en sediment-managementplannen voor optimaal beheer van vaarwegen
 • Operationele voorspellingen van waterdieptes voor optimale benutting van de beladingscapaciteit van schepen
 • Impact van schroefstralen op bodem- en oevermateriaal en op constructies

Ontwerp van sluizen en stuwen optimaliseren

De komende decennia zijn veel natte kunstwerken  zoals sluizen en stuwen aan het eind van hun technische levensduur. Deze zullen dus op korte termijn vervangen moeten worden. Deltares ondersteunt overheden en aannemers bij ontwerp, aanleg en beheer en onderhoud van stuwen en sluizen. Met onze kennis en kunde vanuit meerdere disciplines kunnen we slimme oplossingen bedenken voor kwalitatief hoogwaardige en kostenefficiënte kunstwerken.

Deltares heeft expertise in

 • Optimaliseren van het ontwerp van een schutkolk  waarmee snel en veilig  geschut kan worden
 • Beperken van zoutindringing
 • Geotechnische stabiliteit
 • Operationele en extreme hydrodynamische (ontwerp)randvoorwaarden berekenen
 • Ontwerpen en optimaliseren van vul- en ledigsystemen
 • Hydrodynamische interactie tussen schepen en constructies berekenen