Kwantificeren van overstromingen en erosie

Door klimaatverandering zullen zwaardere stormen en meer extreme weersomstandigheden vaker voorkomen. Deze zullen meer schade veroorzaken ook omdat de economische ontwikkeling steeds verder gaat. Deltares ontwikkelt modellen, (statistische) gereedschappen en kennis waarmee nauwkeuriger de risico’s en mogelijke gevolgen van overstromingen in kustgebieden en langs rivieren kunnen worden beoordeeld. Hiermee kunnen maatregelen voor overstromingsbescherming worden ontworpen tegen lagere kosten en met minder negatieve gevolgen voor het milieu.

Event driven

Van kusten tot hooglandrivieren

Onze kennisontwikkeling beslaat niet alleen de in Nederland veel voorkomende zandkusten en laaglandrivieren, maar ook van koraal- en kiezelkusten, begroeide kusten en hooglandrivieren. We ontwikkelen deze kennis samen met (inter)nationale instituten waaronder de TU Delft, de Universiteit van Utrecht, UNESCO-IHE, de Bundesanstalt fur Wasserbau, de U.S. Geological Survey, The Water Institute in the Gulf, the Office of Naval Research en de University of Western Australia.

Betrokkenheid

Op dit moment zijn we coördinator van twee Europese projecten: RISC-KIT en FAST. Daarnaast hebben we een grote ontwikkelingsgemeenschap opgezet rond het mede door ons ontwikkelde duinafslag XBeach en werken we samen met de TU Delft aan de ontwikkeling van het golfmodel SWAN. We dragen bij aan de ontwikkeling van Delft3D, net name de nieuwe “Flexible Mesh” software. Ook hebben we een online voorspellingssysteem ontwikkeld voor kustontwikkelingen en muien (cosmos.deltares.nl). Tot slot nemen we deel aan grote nationale onderzoeksprojecten, zoals RIVER-CARE voor de ontwikkeling van fundamentele kennis, instrumenten en innovatieve maatregelen voor duurzame waterveiligheid van rivieren.

Eindgebruikers

Beheerders van kustgebieden en riviervlaktes, adviseurs en aannemers, zowel in eigen land als internationaal, profiteren van onze open-source en freeware-producten zoals Delft3D, XBeach en SWAN.