Management van overstromingen op basis van real-time informatie

Over de hele wereld zijn overstromingen verantwoordelijk voor ongeveer een derde van alle natuurrampen. In 2013 hebben ze 10.000 mensenlevens geëist. De economische schade door overstromingen in 2013 was 50 miljard US dollar. Door de klimaatverandering zal de kans toenemen dat extreme omstandigheden optreden, terwijl door bevolkingsgroei en economische ontwikkeling de gevolgen van een overstroming nog ernstiger worden. Overheden dragen een enorme verantwoordelijkheid. Een betrouwbare infrastructuur voor het beheer van overstromingsrisico's stelt overheden in staat effectief te reageren en zo schade te voorkomen en levens te redden.

Ochten_RWS

Juiste informatie op het juiste moment

De vraag is: hoe kunnen overheden goed worden geïnformeerd in een bijna-noodsituatie? En hoe moeten ze alle betrokken instanties en personen op het juiste moment van de juiste informatie voorzien om hen in staat te stellen adequaat te reageren?

Onze expertise

Deltares beschikt over een enorme hoeveelheid expertise op het gebied van overstromingsrisicobeheer doordat we verbanden leggen tussen disciplines zoals hydrologie, waterbouw, dijktechnologie, mathematica en kansrekening. Bovendien combineren we dat met deskundigheid op het gebied van communicatie en sociale wetenschappen. Zo kunnen wij nieuwe concepten en tools ontwikkelen waarmee we actuele, nauwkeurige, betrouwbare en praktische informatie leveren die nuttig is in overstromingssituaties. We passen onze aanpak naar behoefte aan, waarbij we gebruik maken van bestaande tools en gegevensstromen, maar ook nieuwe functionaliteiten ontwikkelen. Onze Delft-FEWS-software biedt bijvoorbeeld een open shell met maximale mogelijkheden voor een veelomvattende en effectieve overstromingsvoorspelling. Ook kunnen we modellen opstellen voor tsunami’s en stormvloeden met onze Delft3D-software.

Onzekerheid van beschikbare informatie

Met behulp van voorspellingen en overstromingsscenario’s leveren we ook advies op basis waarvan gefundeerde en effectieve beslissingen kunnen worden genomen over de vereiste noodmaatregelen. Een wezenlijk aspect van ons advieswerk is ons nauwe contact met zowel beleidsmakers als hulpdiensten, waarbij we ook rekening houden met de mate van onzekerheid in de beschikbare informatie.

Voorspellingssystemen

Over de hele wereld leveren wij gespecialiseerde adviesdiensten en houden we ons bezig met onderzoek. Onze Delft-FEWS-software wordt gebruikt in meer dan 35 landen en in veel daarvan (zoals de Verenigde Staten, Engeland & Wales en Nederland) is dit het officiële nationale systeem voor het voorspellen van overstromingen. Deltares heeft niet alleen systemen ontwikkeld voor overstromingsvoorspelling op basis van rivierafvoeren en waterstanden, maar ook een tool, DAM Live, voor het analyseren van de sterkte en stabiliteit van waterkeringen. Deze tool wordt gebruikt in onder andere Nederland en China. Met alle door Deltares ontwikkelde tools kunnen gefundeerde en effectieve beslissingen worden genomen. Een noodsituatie vereist snelle beslissingen die grote gevolgen kunnen hebben. Op dergelijke momenten is het van vitaal belang dat alle juiste, relevante gegevens beschikbaar zijn en zo duidelijk mogelijk in beeld worden gebracht. In het interactieve datalaboratorium van Deltares (iD-Lab) worden alle relevante gegevens voor een bepaald project op een bepaald moment gecombineerd en gepresenteerd.

24 uur per dag beschikbaar

In een groot aantal landen heeft Deltares ook deskundig advies geleverd tijdens ernstige overstromingen, zoals bij de overstromingen in Thailand van 2012. In Nederland heeft Deltares 24 uur per dag 150 experts klaar staan die de Nederlandse overheid in noodsituaties van advies dienen. Ook zijn specialisten van Deltares beschikbaar voor internationale noodhulpmissies, bijvoorbeeld als lid van het Dutch Risk Reduction team.