Latijns-Amerika

Voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied is het onze ambitie om de beschikbare kennis in die landen op het gebied van water, ondergrond en infrastructuur te vergroten en de belangrijkste Nederlandse kennis en tools bij te dragen voor integraal beheer van kusten en rivierbassins in de regio.

IMG_1764De transparantie waarmee we onze projecten beheren en onze kosteloze en open-source modelleersoftware zijn belangrijke instrumenten om dit doel te bereiken. Wij geloven dat Latijns-Amerika vrij beschikbare kennis en technologieën nodig heeft die niet leiden tot afhankelijkheid van andere, externe partijen of tot toekomstige beperkingen.

De activiteiten van Deltares in Latijns-Amerika zijn vooral gericht op toegepast onderzoek en het delen van kennis, tools en deskundigheid voor (integraal) kust- en stroomgebiedbeheer met overheidslichamen, universiteiten en de private sector. Recente projecten hadden betrekking op overstromings- en droogterisico’s, waterkwaliteit en integraal waterbeheer en waterbeleid. In veel gevallen ging het hierbij om het versterken van modelleermogelijkheden (hydrologisch, grondwater, hydrodynamisch, waterkwaliteit, operationeel) maar ook om integrale analyse van het beleid op het gebied van kusterosie en klimaataanpassing.

cursus Colombianen

Latijns-Amerika heeft het laatste decennium een grote transitie doorgemaakt. Vanouds was het een van de werelddelen met de grootste ongelijkheid, maar de middenklasse is aanzienlijk gegroeid en de meeste landen worden momenteel door de Wereldbank in de categorie hoge middeninkomens geplaatst. In deze landen realiseert men zich steeds beter dat waterbeheer – voor het zeker stellen van water voor mensen en bedrijven en het verminderen van watergerelateerde risico’s – van fundamenteel belang is om deze (inclusieve) groei te handhaven. Kennis en tools die de afgelopen decennia zijn voortgekomen uit toegepast onderzoek door Deltares in Nederland en de rest van de wereld, zoals computermodellen en integrale planningsaanpak, hebben bewezen een belangrijke toegevoegde waarde te leveren in verschillende landen in de regio.

Enkele projecten van ons zijn:

Colombia:

  • Flood Forecasting pilots FEWS-Colombia (partner: IDEAM, Colombia)
  • Modelling the Magdalena river and strengthening modelling capacities within CorMagdalena (partner: CorMagdalena, Colombia)
  • Modelling the Mojana Delta with SOBEK 1D-2D (partner: Adaptation Fund, Colombia)
  • Climate Change Adaptation Colombia: a Tipping Point Analysis
  • Evaluating Groundwater Scarcity and Abundance due to Climatic Extremes in the Cauca valley (partner: CVC, Colombia)
  • SOBEK model Cauca river and RTC model Salvajina dam (partner: CVC, Colombia; Arcadis)

Bolivia:

  • Operational Forecasting system and hydrological model Mamoré river

Uruguay/Argentinië:

  • Flood forecasting and dam optimization Salto Grande dam

Ecuador:

  • Support wave modelling

Brazilië:

Mexico

  • Oaxaca