Europa

Gemeenschappelijke uitdagingen in de verschillende Europese landen hebben geleid tot gemeenschappelijk beleid op het niveau van de Europese Unie. Dit heeft een aanzienlijke invloed op nationale politiek en wetgeving en gevolgen voor overheden, evenals voor de private sector.

Er is in Europa behoefte aan innovatie om te komen tot duurzame en (kosten-)effectieve oplossingen en methoden van aanpak voor stedelijke en landelijke ontwikkeling, infrastructuur, water en energie. Deltares loopt samen met haar klanten en partners voorop bij het bieden van dergelijke oplossingen en methoden van aanpak.

Venetie dogenpaleis en gondels

In Europa heeft Deltares een goede reputatie en een bloeiend netwerk opgebouwd. We volgen de Europese Commissie nauwgezet en we werken er mee samen als kennispartner. Deltares is betrokken bij onderzoeks- en innovatieprojecten die worden gefinancierd door het Directoraat-Generaal (DG) voor onderzoek en innovatie dat vaak optreedt als coördinator voor grote onderzoeksconsortia. Hieronder volgt een lijst van projecten, waaronder projecten die worden gefinancierd door het Europese Ruimtevaartagentschap en het Europese Fonds voor Regionale ontwikkeling. We hebben diverse raamwerk- en servicecontracten lopen met onder andere het DG Milieu en het DG voor Scheepvaart en Visserij.

Deltares is actief betrokken bij diverse relevante netwerken, zoals Euraqua, WSSTP, ECTP, ELGIP, NICOLE, SedNet, waarin we de Europese Commissie informeren over belangrijke wetenschappelijke ontwikkelingen en oplossingen of de samenwerking en uitwisseling van informatie intensiveren.

Onze buren

Voor een aanzienlijk deel is onze aandacht gericht op de buurlanden, aangezien die van direct belang zijn voor Nederland. Door de gedeelde stroomgebieden (Rijn, Schelde, Maas en Eems), de Noordzee en de verschillende infrastructuurnetwerken, is een harmonieuze samenwerking tussen de buren van vitaal belang.

Complexe projecten

In heel Europa voeren we vaak complexe projecten uit op (trans)nationale schaal of van nationaal belang. Onze international ervaring en uiterst geavanceerde expertise bieden toegevoegde waarde bij de aanpak van deze uitdagende projecten.

Gerelateerde projecten